Obchodní podmínky

Obchodní podmínky – www-sablony.cz

Smluvní strany
Provozovatelem internetového obchodu, těchto www stránek http://www.www-sablony.cz  je Grafické studio HOTdesign – Kristina Venclíková. Sídlem Kollárova 1403 Písek. IČO:  02026481
Zákazníkem se stává jakákoliv fyzická osoba způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba, která se na stránkách www-sablony.cz provede nákup a stažení šablony.

 

Vstupem a použitím webových stránek www.www-sablony.cz, stahováním šablon berete na vědomí tyto obchodní podmínky a souhlasíte s nimi. Budete vázán touto dohodou stejně jako klient nebo partner, kterého zastupujete při využívání www stránek www.www-sablony.cz .

Šablony jsou stahování po zaslání placené SMS v hodnotě 99,-. Službu zajišťuje https://sms.sluzba.cz.

Provozovatel www stránek www-sablony.cz  si je vědom skutečnosti, že při své činnosti zpracovává důvěrné informace, které mají, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, charakter osobních údajů. Prohlašuje, že si je vědom důležitosti ochrany takových údajů a dodržování všech zákonných pravidel souvisejících s jejich zpracováním.

Při své činnosti neposkytujeme ani neprodáváme osobní informace o svých zákaznících třetím osobám, neshromažďujeme a nezpracováváme citlivé údaje pro jiné neetické nakládání s údaji.

Vrácení peněz můžete požadovat také v případě, že má šablona technickou závadu, kterou po domluvě nedokážeme odstranit nebo evidentně neodpovídá šabloně nabízené a zakoupené na www.www-sablony.cz.

Reklamace se nestahuje na chybně instalovaný nebo nastavení redakční systém.

Reklamace se nestahuje na chybně zadané údaje, kódy při platbě pomocí SMS.

Reklamace se nestahuje na deformaci či nepřesné zobrazení šablony rušené špatně nastaveným nebo instalovaným pluginem.

Pokud je reklamace uznána za oprávněnou, je zákazník povinen odstranit veškerý stažený obsah šablony a není mu dovoleno šablonu dále jakýmkoli způsobem využívat.

Do 7 dnů od uskutečnění nákupu (platba SMS zprávou) může zákazník požadovat vrácení peněz za zaplacenou šablonu, která nebyla ani na výzvu zákazníka dodána.

V případě požadavku na reklamaci nebo v případě, že máte jakékoli otázky ohledně vrácení platby, nás kontaktujte viz. Kontakty.